Thursday, July 22, 2010

વરસાદવરસાદના ચહેરાનું ઉડી ગયું નૂર,
    જ્યારથી એણે સાંભળ્યું તુ પલળવાથી રહેવાની દૂર

વાયરાએ કાનમાં જઈ વાદળને કીધું,
                            હવે વરસવાનો શો ફાયદો
એક છોકરી રિસાઈ છે પ્રેમમાં,
                         એણે ના પલળવાનો રાખ્યો છે કાયદો
હવે વરસે તુ ધોધમાર ને લાવે છો'ય પૂર
                      વરસાદના ચહેરાનું ઉડી ગયું નૂર

મોરના ટહુકાએ પાલવને પૂછ્યું,
                     પ્રેમનું આ પ્રકરણ છે શું ?
દિલને આઘાત આપે કોઈ
                     ને સજા આપે વરસાદને તુ,
એક સાથે કેટલાના સપ્ના થાય ચકનાચૂર
                    વરસાદના ચહેરાનું ઉડી ગયું નૂર

Written on 2-7-2010, 12.50 am,
Posting Date : 22-7-2010

- વિજય રોહિત
મો : 0990 950 2536
Email : vijaycrohit@gmail.com